Tapahtumia

Ylä-Lohjan kotisto 12.10.2016 klo 8.30-15 kylätalolla

Kotisto eli hoffice on paikka yksinyrittäjille, freelancereille ja etätyöläisille, jotka haluaisivat työpäivän aikana olla toisten seurassa.

Avaimet maisemaan – hankeilta 27.10. 2016 klo 18-20 kylätalolla

Avaimet maisemaan -hankkeessa Uudellamaalla on mukana yhteensä 5 kylää. Hankkeessa etsitään kylien maisemalliset ja matkailulliset vahvuudet yhdessä kyläläisten ja yhteisöjen kanssa. Hankeaika on 1.11.2015-31.3.2018.
Hankkeen aikana toteutetaan mm. kyläkävelyjä, maiseman- ja luonnonhoitosuunnitelmia sekä maisemanhoitotalkoita. Maisemasuunnittelussa huomioidaan luonnon monimuotoisuuden edistäminen kylissä sekä kylien ulkopuolisten asiakkaiden odotukset matkailun näkökulmasta.

Talvivaatteet kiertoon – päivät 29.-30.10. ja 5.-6.11. klo 10-14.

Tuo kylätalolle perheesi pieneksi tai muuten ylimääräiseksi jääneet ehjät talvivarusteet ja -vaatteet, vaihda ne sopivampiin.  Jäljelle jääneet yhdistys toimittaa Hope ry:lle vähävaraisten perheiden hyväksi.